уторак, 31. мај 2016.

Advanced, Immediate i Basic Liffe Support kursevi u Srbiji 2016 godine

Kursevi Evropskog resuscitacionog saveta  u Srbiji 2016 godine


Evropski resuscitacioni svet u saradnji sa Nacionalnim sekretarijatom za Resuscitacionu medicinu je u Srbiji
tokom prvih pet meseci 2016 godine organizovao na jedinstven način izveo niz kurseva Evropskog resuscitacionog saveta.
Veštine koje se usvajaju na kursevima  Evropskog resuscitacionog saveta standard su za zbrinjavanjae životno ugroženog pacijenta od mesta zadesa do jedinice intenzovne nege. Prakticni su okvir za široki za niz zanimanja počev od onih koje nayivamo laik do viskoko specijalizovanih zdravstvenih profesionalca.

ERC kursevi koji se sprovode u Srbiji su:

- Basic life Support -  Osnovne mere podrške životu
ERC BLS AED odnosi se na zbrinjavanje odraslih osoba 
- Immedite  life Support - Neodložne mere podrške životu
ERC ILS i ERC ERILS - odraski i deca
- Advanced  life Support - Nepredne mere podrške šivotu 
ERC ALS kurs odnosi se na mere koje s primenjuju kod odraslih


Broj kurseva, instruktora i kurs direktora

U Srbiji je tokom prvih pet meseci realizovano 65 ERC kurseva sa ukupno 706 polaznika.

Ove aktivnosti je sproveo 71 jedinstveni instruktor iz Resuscitacionih Saveta

koje objedinjava NACIONALNI SEKRETARIJAT za Srbiju i instruktori iz okolnih zemalja. Angazovani instruktori  često su osposobljeni za više vrsta treninga a mi smo ovde naveli broj jedinstvenih instruktora / broj osoba koje su licno a bez ponavljanja kroz druge vrste obuka /  koji su angažovani

Kursevima je rukovodilo ukupno trinaest kurs direktora.

Više podataka o tome u tabeli koja sledi


Tabela 1. Izveštaj o broju aktivnosti u Srbiji - period I-VI


2016

Courses
Certificates
Instructors
Directors

Passed
Failed

BLS provider
1
4
0
48
9
AED provider
0
0
0
46
8
BLS/AED provider
32
318
0
45
8
BLS/AED instructor
4
34
0
21
2
ALS provider
13
146
0
32
7
EPLS provider
0
0
0
0
0
NLS provider
0
0
0
0
0
ILS provider
12
178
0
24
7
Generic instructor
3
26
0
9
2
ETC provider
0
0
0
0
0
EPILS provider
0
0
0
0
0
EMC (Educator Master Class)
0
0
0
0
0
TOTAL
65
706
0
225
43
Total unique71
13

Partneri u organizaciji ovih kurseva u Srbiji je Resuscitacioni savet Srbije.

NACIONALNI SEKRETARIJAT 

NACIONALNI SEKRETARIJAT  objedinjava delovanje:

1.  Resuscitacionih Saveta   
  • Resuscitacioni savet Srbije
  • Resuscitacioni savet Srbije i Crne Gore
  • Resuscitacioni savet Beograda.
2. Partnerskih organizacija
3. Ustanova
3. Industrijskih partnera

Resuscitacioni saveti u Srbiji

U Srbiji deluju tri resuscitaciona Saveta. Ove organizacije deluju zajednicki prema jedinstvenom akcionom planu uz uvažavanje medjusobnih razlika i potreba.

Instruktorki timovi ovih organizacije deluje često zajednički i saradjuju u realizaciju navedenih programa.
Aktivnost ovih organizacija koordinira i uskladjue Generalni sekretar NACIONALNOG SEKRETARIJATA dr Zlatko Fišer, te ih sve ukupno i zastupa u Generalnoj skupštini Evropskog Resuscitacionog saveta.

Predsedik NACIONALNOG SEKRETARIJATA je Dr Violetta Raffay koja obavlja poslove zastupanja interesa navedenih organizacija u ERC - u a u samom ERC-u je zaduyena za trening.