четвртак, 30. јун 2016.

Kids Save Lives - ERC Position Statment

Deca spasavaju zivote

Evropski resuscitacioni savet u saradnji sa svetskom zdravstvenom organizacijom sprovodi najsiru aktivnost u vise od 23 evropske zemlje na osposobljavanju i uvodjenju ucenja vestina za prepoznavanje zivotno mugrozene osobe i mera osnovne zivotne podrske u osnovno obrazovanje u zemljama koje su se u ovu aktivnost ukljucile.

Juce 29. juna u Amsterdamu se odrzala Generalna skupstina ERCa i na noj su donete smernice o narednim aktivnostima u ovoj godini.

Evropski dan pokrenimo srce 2016 - posvecen je deci i radu sa decom. Ocekuje se da ce 18 oktobra u vise od 22 zemlje evrope na javnim manifestacijama se okupiti vise miliona dece i omladine koja ce se upoznavati sa ciljevima ovog programa.
недеља, 26. јун 2016.

Automatski defibrilatori u avionima za putnicki saobracaj

Automatski defibrilatori u putnickim avionima


Aviokompanije su prepoznale potrebu za kvalitetnom obukom kabinskog osoblja za pruzanje mera prve pomoci i prosirene standardnog kompleta za pruzanje mera prve pomoci sa automatskim spoljasnjim defibrilatorom. 
Od 2004 godine Americka savezna uprava za avijaciju obavezala je sve Americke aviokompanije da opreme svoje letelice automatskim spoljasnjim defibrilatorom na svim putnickim letovima koji su dovoljno dugog trajanja te da najmanje jedan clan posade bude posebno treniran za upotrebu ovog uredjaja.
Prva aviokompanija koja je u Evropi opremila svoje letelice AED uredjajem je Britanska kompanija Caledonian koja je jos 1986. opremila svoje letilice ovim uredjajem a posadu obucila za pravilnu upotrebu i postupke kardiopulmonalne Resuscitacije. Kasnijih godina isto su ucinile i sdedece britanske kompanije  Virgin, British Airways i EasyJet. Imamo danas izvestaje iz niza kompanija u Evropi koje su uvele ili se intenzivno pripremaju da opreme svoje Avione i obuce osoblje za primenu mera Resuscitacije i upotrebu AED uredjaja

To je dovelo do potrebe uspostavljanja novih standarda u opremi gde je posebna paznja posvecena baterijama uredjaja a potom je strucno obradjna specificnost i uticajspecificnih uslova sredine na primenu mera resuscitacije na velikim visinama.

2014 godine Evropska agencija za bezbednost u Aviosaobracaju izdala je preporuku da sve aviokompanije u Evropi razmotre mogucnost da na letovima koji su duzi od jedan sat avioni budu opremljeni AED uredjajima a osoblje obuceno.

Preporuke 2015 Evropskog resucitacionog saveta ukazuju da opravdanost ove preporuke i objasnjavajavaju da je avio saobracaj vrlo vazna privredna grana te da sve cesce sve starije osobe se odlucuju za upotrenbu ovog prevoznog sredstva.
Pojava niskobuDJetnih avioprevoznika i sve veci broj osoba koje koriste aviopsaobracaj nametnuo jepotrebu boljeg izucavanja iznenadnog srcanog zastoja u sredstvima masovnog prevoya a posebno u vazuhoplovima.


Tačan broj srčanih zastoja i iznenadne srčane smrti koji se javljaju u toku leta u komercijalnom putničkom aviosaobracaju je nepoznat, zbog odsustva obaveznog izvještavanja. 
Procijenjeno je da oko 1000 ljudi umre tokom komercijalnih letova svake godine ukupno i svetu. 
U toku leta avionom medicinski hitni slučajevi su postali češći, zbog većeg broja putnika i češće putovanja stariji ljudi i osobe s hroničnim bolestima.
Medicinski hitni slučajevi se obavezno prijavljuju i  javiljaju se sa sa frekvencijom od 1 do 10 na 40 000 putnika.

Izvestaje o uspesnoj primeni mera resuscitacije i uspesno postavljenim programima primene AED uredjaja u Avio saobracaju nalazimo i u primerima koji se odnose ne uspesnu primenu mera resuscitacije kod kompanije Qvantas

Ovo je primer izvestaja Michael F. O’Rourke et al. Circulation. 1997;96:2849-2853 koji prikazuje uspesnu resuscitaciju putnika nad severnim atlantikom u avionu kompanije Qvantas.U clanku Page, Richard L. “The AED in Resuscitation: It’s Not Just about the Shock.”Transactions of the American Clinical and Climatological Association 122 (2011): 347–355. Print. opisuje se cinjenica da je tokom nekoliko meseci 2010 giodine u registrima srcanog zastoja u Teksau upisano samo u  toj drzavi vise stotina primena AED u civilnom vazdusnom saobracaju.

Ovi podaci svakako opravdavaju i podsticu napore za primenu AED uredjaja u avionskom saobracaju.
Resuscitacioni savet snazno podrzava sve akcije koje imaju za karakter da povecaju broj zapocetih mera resuscitacije a posebno u ojavnom saobracju jer je mogucnost putovanja i migraciona mogucnost od ogromnog interesa za razvoj privrede i ukupnog drustvenog prosperiteta.уторак, 7. јун 2016.

ERC BLS AED KURS - MASOVNI TRENING ILI ELITNA OBUKA

OSNOVNE MERE PODRŠKE ŽIVOTU - OD MASOVNE OBUKE DO ELITNOG TRENINGA I GDE JE SRBIJA

Uvod

Postupci zbrinjavanja životno ugrožene osobe počinu uvek osnovnim merama zbrinjavanja. Ove postupke jednako sprovode i laici i zdravstveni profesionalci uz cinjenicu da je to sve sto laik može da uradi a za profesionalca su to tek početne radnje. Preporuke Evropskog resucitacionog saveta veliku pažnju poklanjaju ovoj oblasti i po mnogo čemu smatra se da od blagovremenih prostupaka na mestu zadesa u mnogome zavisi tok i ishod daljeg lečenja životno ugrožene osobe.Trening i obuka  najšire populacije uslov je za kvaliteno zbrinjavanje.

Cilj

Ovaj rad ima za cilj da utvrdi u kojim se sve zemljama organizuju ERC seminari, utvrdi broj i strukturu kadrova osposobljenih za izvodjenej erc kurseva i uporedi dostupne podatke o zadovoljstvu polaznika i ocene polaznika kurseva iz zemalja koje u kurs sitem unose mejlove polaznika.Rad ima za cilj da na osnovu raspoloživih podataka analizira kvalitet i način organizacije kurseva i proceni praktične relacije Instruktor - Kurs direktor - polazni u različitim zemljama a radi unapredjenja pripreme i načina izvodjenja ovih aktivnosti u Srbiji.

Metod

Uvidom u podatke u kurs sitemu ERC-a utvrdili smo broj aktivnih instruktora i kurs direktora u zemljama aktivnim u kurs sitemu ERC-a. Polaznici kurseva nakon pohadjanja kursa na svoj mejl dobijali su upitnik za evaluaciju seminara, te podatke iz zemalja obuhvaćenim ovom studijom smo obradili i utvrdili zadovoljstvo polaznika kursem i spremnost da ga preporuče drugim osobama.
Prikupljeni podaci obradjeni su osnovnim statističkim metodama.

Rezultati

Prikupljeni su podaci iz 29 zemalja Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kipar, Češka Republika, Danska, Egipat, Francuska, Nemačka, Grčka, Hong Kong, Madjarska, Luksemburs, Makau, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Ruska Federacija, Sudan, Švajcarska, Tunis, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kurakao, Srbija, Crna Gora, Makedonija. Kursevi se organizujku u 23/29 zemalja obuhvaćenih ovim istraživanjem
U ovih 23 zemalje  organizovano je u periodu 01.januar -30. maj 2016 ukupno 7790 kurseva koje je pohadjalo 49197 polaznika kojima je nakon kursa upućem majl sa upitnikom i molbom da ocene kurs na kome su učestvovali.

U izvodjenju ERC kurseva bilo je angažovano9822  ERC Instruktora mera osnovne podrške životu, kurseve je nadziralo 807 ERC kurs direktora.


Slika 2. Demonstracija upotrebe AED uredjaja od Instruktora Saveta

Kursevi su imali prosecno 6.42  (+-3.2) polaznika. Prosecno je 15.6% polaznika popunilo anketu.
Iz 14 zemalja od 29 smo imali mogućnost da dobijemo kompletne podatke o evaluaciji polaynika u odnosu na kvalitet kursa.
Procenat kurseva na kojima je broj instruktora po maloj grupi bio dva i više prikazan je u Tabeli 1.


Tabela 1.  Procenat kurseva sa dva i više instruktora po grupi polaznika


Podaci ukazuju da je u 31,11 % kurseva broj instruktora dva i vise po maloj grupi, gdes e pod time podrazumeva najvise 6 polaznika u grupi.U Srbiji je to slučaj na 61.11% od svih kurseva. Ovo ukazuje da se permanentno vrši obuka i postoji stalni unutrašnji nadzor nad načinom izvodjenja seminara.

ERC BLS AED kurs ima propisano minimalno trajanje i ono iznosi 4,5 sati. Lokalni organizator i instruktorki timovi prilagodjavaju dužinu trajanja potrebama i strukturi polaznika. Kurs polaznici mogu oceniti dugim ili prekratkim . Da je vreme kursa kom su prisustvovali odgovarajuće smatra 88.65% polaznika kurseva iz zemalja obuhvaćenih ovim istraživanjem. U tavbeli 2 su prikazani stavovi polaznika u odnosu na trajanje kursa.

Tabela 2. Procenat polaznika koji je trajanje kursa ocenio odgovarajućim.

Polaznici iz Srbije su trajanje kursa koji je organizovao Srpski resuscitacioni savet ocenili odgovarajućim u 94,44% slučajeva.

Polaynici su imali yadatak da ocene korisnost sadržaja kursa kojem su prisustvovali a instruktroki timovi zadatak da sadržaj učine zanimljivim i atraktivnim te da polaznicima nepotvrdjuju ono sto oni već znaju već nauče novim znanjima i veštinama.U tabeli 3 je ocena polaznika o korisnosti sadržaja.

Tabela 3. Procenat polaznika koji je sadržaj kursa ocenio korisnimSadržaj kursa je korisnim ocenilo 91% polaznika u zemljama obuhvaćenim ovim istraživanjem a u Srbiji je taj broj 96.49% i ukazujke da je sadržaj dosta prilagodje ali da ima prostora za poboljksanje.

Polaznici kursevima pristupaju da bi vežbali i usvajali praktična znanja i veštine a neda slušaju monolog instruktora. Odnos teorije i praktičnog vežbanja polazici su iocenili dobrim u 91.79% od svih sipitanih. Kako to izgleda po zemljama iz kojih smp prikupili rezultate prikazano je u Tabeli 4.

Tabela 4. Procenat polaznika koji je ocenio da je kurs odgovarajući u odnosu na vreme posvećeno praktičnom usvajanju veština.
Polaznici iz Srbije su odnost prićanje - vežbenje i praktični rad ocenili sa odgovarajućim u 96,49% od svih ispitanika. Ovo ukazuje da postoji prostor da se ovo unapredi.

Onos instruktor polaznik je od velikog značaja za ukupnu ocenu i procenu kvaliteta kursa. U Tabeli 5 je ocena polaznika o kvalitetu odnosa Instruktor polaznik, o tome dali su osetili da instruktor ima iskrenu želju da prenese znanje i veštine i dali su odnos instruktora doživeli pozitivnio.

Tabela 5. Procenat polaznika koji su zadovoljni odnosom (podrska, osečaj prijatnosti) instruktora toko ERC BLS AED kursa 

U srbiji je 98,25 polaznika ocenilo prijateljskim stav instruktora i potvrdilo da su se iskreno potrudili da prenesu veštiine i obuče polaznika.

Slika 3 . Detalj sa obuke 

Zaključak

Stalno pračenje kvaliteta izvodjenja kurseva, ocena koje daju kurs direktori i ocena koje daju polaznici te analiza svih pojava i dogadjaja koji se desavaju tokom izvodjenja ERC aktivnosti mogu doprineti daljem unapredjenju kvaliteta obuke i ujednačavanju kvalieta obuke u svakoj zemlji ponaosob. ERC kursevi nisu obavezni za zdravstveno osblje u srbiji te polaznici na njih dolaze najčešće zato sto žele da usvoje nova znanja i vetine u prijatnim ambijentalnim uslovima i uz osecaj da oni koji im vestine i znanje prenose to rade iskreno i sa entuzijezmom.
Ocena polaznika u srbiji ukazuje da će ovi kursevi u Srbiji i dalje imati perspektivu te da se izvode na vrlo kvalitetan način od strane kvalitetnih instruktora.


субота, 4. јун 2016.

PRIRUČNICI EVROPSKOG RESUSCITACIONOG SAVETA NA SRPSKOM JEZIKU

IZDAVAČKI PODUHVAT DECENIJE
Praktikumi za primenu Preporuka 2015 na Srpskom jeziku

Tri praktikuma za sprovodjenje Preporuka 2015 na srpskom jeziku do kraja juna 2017

Novi priručnici za ERC kurseva kojima se jasno definišu mere predvidjene preporuklama i opisuju metode njihove primene a koje se dele na:
 • osnovne (Basic Life Support ) 
 • neodložne (Immediate Life Support ) i 
 • naprednih mera podrške životu ( Advanced Lufe Support) ,
zasnovani na Preporukama 2016 na Srpskom jeziku će biti dostupni do kraja Juna meseca. 

Ovaj izdavački poduhvat sprovodi u saradnji sa Evropkim resuscitacionim savetom Resuscitacioni Savet Srbije.

nakon višemesečnog rada Uredjivački odbor na Srpskom jeziku na čelu sa Prof Dr Jasnom Jevdjić uspesno je doveo do kraja obiman, istorijski posao u kome prvi put nakon 1991 godine su najnovije Preporuke i praktikumi za njihovu primenu dostupni na Srpskom jeziku. 

Prof dr Jasna Jevđić - Glavni urednik izdanja na Srpskom jeziku

Prošlo je više od 25 godina kada je posledji put učinjen ozbiljniji pokušaj približavanja stručne literature i najnovijih saznanja i savremenih principa lešenja životno ugroženih pacijenata omogučavanjem korišćenja stručne literature na Srpskom jeziku. 

Izdanje Preporuka iz 1991 godine na Srpskom jeziku je godinama bilo jedino izdanje u ovoj oblasti medicine na Srpskom jeziku. Ono je pazljivo čuvalo i isčitavalo u svakom Urgentnom odeljenju od lekara i njihovoh saradnika kao tada jedina literatura tog tipa u Srbiji. Nakon četvrt veka, nastojanjima Resuscitacionog saveta Srbije kao organizacije ali pre svega radom pojedinih članova dosli smo ponovo u priliku da posedujemo najvažniji uđbenik za sticanje novih znanja u zbrinjavanje životno ugroženih pacijenata i na Srpskom jeziku.

Uđbenici se odnose na mere predvidjene preporukama  će u Elektronskoj formi biti dostupan do kraja juna na sajtu www.erc.edu a već tada će svako ko je zainteresovan imati mogućnost da ga kupi i u klasičnom štampanom obliku.

Očekujemo da široki broj pre svega mladih ljudi, lekara i sestara bude zaiteresovan za novosti koje se obradjuju u Preporukama 2016. 

Verujemo da će ovo izdanje značajno doprineti kvalitetu obrazovanja i nastave na svim nivoima obrazovanja medicinskih radnika i lekara.

OSNOVNE MERE PODRŠKE ŽIVOTU - BLS AED PRIRUČNIKpun kolor - 60 strana - Četvrto izdanje (2015)
ISBN: 978-90-79157-81-5
Dimenzije: 17 x 24.4 cm
Težinat: 157 gr


Sa posebnim zadovoljstvom možemo reći da je autor ovog priručnika Evropskog priručnika koji se koristi za obuku u više od 60 zemalja diljem sveta dr Violetta Raffay - predsednik Resuscitacionog saveta Srbije.dr Violetta Raffay

Dr Violetta Raffay je i Urednik Praktikuma - Osnovne mere podrške životu i primena Automaskog spoljašnjeg defibrilatora - ERC BLS AED priručnika na Srpskom jeziku. 

Urednici i redakcija za prevodjnje na srpski jezik:

 • Violetta Raffay
 • Jelena TanasijevićNEODLOŽNE MERE PODRŠKE ŽIVOTU - IMMEDIATE LIFE SUPPORT 

Priručnik - Neodložne mere podrške životu - Immediate Life Support je namenjen pre svega lekarima mopste prakse i medicinskom osoblju koje učestvuje u procesu zbrinjavanja životno ugroženog pacijenta.

Pun kolour - 128 strana - Treće izdanje  (2015)

Prevodjenje ovog prirućnika je preuzeo Resuscitacioni Savet Srbije i Crne Gore te je prevodjenje izvrsio prevodilački tim ovog saveta:

Redakcija za prevodjnje na srpski jezik:

 • dr Zlatko Fišer
 • dr Mladen Filipović
 • Tatjana Filipović
 • Ana Filipović

Urednici: 
 • Jelena Janasijević
 • Violetta Raffay
 • Jasna Jevdjić

NAPREDNE MERE PODRŠKE ŽIVOTU - ADVANCED LIFE SUPPORT

Priručnik napredne mere podrške životu namenjen je lekarima i članovima timova za resuscitaciju i urgentnih medicinskih timova koji se u svakodnevnoj praksi susreću sa životno ugroženim pacijentom.
osnova je obuke za primenu ovih mera napredne podrške životu u vise od 50 zemalja ui svetu. svoje mesto nasao je na većini medicinskih fakulteta i skola za obrazovanje strukovnih sestara u Evropkim zemljama kao osnovna literatura u ovoj oblasti medicine.
pun koloor - 190 strana - šesto izdanje - 1 na srpskom jeziku
ISBN: 9789079157280
dimenzije u cm: 21 x 29.5

Redakcija za prevodjnje na srpski jezik:

 • Kornelija Jakšić - Horvat
 • Milena  Momirović - Stojković
 • Mihaela Budimski
 • Aleksandra Lazić
 • Srdjan Stefanović
 • Duško  Jovanović
 • Dušan   Milenković
 • Suzana Randjelović
 • Saša     Milić
 • Ljiljana  Kleut
 • Aleksandar Milisavljevic
 • Hristina Kocic
 • Filip Žunić


Urednik za Srpsko izdanje


 • Jasna Jevdjić


среда, 1. јун 2016.

Advanced Life Support Courses in Europe - Gde je Srbija i ERC kursevi u Srbiji

Kontrola kvaliteta na ERC Advanced Life Support kursevima u Srbiji i Evropi - Preliminarni podaci, originalno istraživanje

Uvod

Kontrola kvalitata nad sprovodjenjem ERC ALS seminara vrsi se od strane Nacionalnog sekretarijata i Evropskog Resuscitacionog saveta putem jedinstvene metodologije i moćno je oružje kojim se evaluira rad instruktora i saveta u celini.

Cilj:

Utvrditi anketom zadovoljstvo polaznika ERC ALS kurseva u Srbiji i uporediti sa podacima prikupljenim predhodnih godina i podacima  o kvalitetu kurseva iz ostalih zemalja.

Metod:

Evropski Resuscitacioni savet izradio je efikasne mehanizme praćenja kvaliteta ERC ALS seminara putem:
- prokupljana podataka u CMS sitemu o pripremi kurseva
- analizom izvestaja kurs direktora
- analizom evaluacionog upitnika koji popunjavaju polaznici seminara

Svi podaci prikupljeni pračenjem i nadzorom nad kvaliettom rada na kursevima se sistematicno se arhiviraju u jedinstvenu bazu podataka za svaku zemlju i svakog kurs organizatora posebno.
Mi smo obradili 12 pitanja koji se odnose na organizaciju i izvodjenje ALS seminara.
Kriterijum za ukjučivanje je da je održan barem jedan ERC ALS seminar u zemlji koja je obuhvaćena ovim istraživanjem i da je unosom mejl adresa organizator omogućio evaluaciju od strane polanika

Rezultati

Rezultati obuhvataju podatke prikupljene u 37 zemalja u kojima su organizovani tokom prvih pet meseci ERC ALS kursevi a sa unetim internet adresama polaznika.
U studiju su ukljuceno 17 zemalja sa potpuno kompletiranim podacima Ukljucene su sledece zemlje Belgium , Denmark, Egypt, Finland, Germany, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia, Sweden, Switzerland, Tunisia, Turkey, Serbia
Iz studije zbog nekompletnih podataka su iskljuceni podaci prikupljeni u 20 zemalja: Bosni, Hrvatskoj, Kipru, Hong Kogu, Luksemburg, Malta, Makau, Qatar, Rumunija, Rusija, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Syrian Arab Republic, United Arab Emirates, United Kingdom, Curacao, Montenegro i ostavljen rok za kompletiranje podataka.
Broj ERC ALS obuka je 1,02/100.000 stanovnika sa minimalnom vrednoscu od 0.11/100.000 stanovnika u Italiji do 8,44/100.000 stanovnika u Danskoj. U Srbiji je on 2.81/100.000 stanovnika te je to odličan rezultat obzirom da u Srbiji ovaj kurs nikom nije potreban za rad.
Broj organizovanih ERC ALS kurseva je prosecno 0.83 /1.000.000 stanovnika i najmanji je u Turskoj gde se na milion stanovnika organizovalo 0.05 kurseva a najveci u Danskoj sa 5.53 kursa na milion stanovnika. Srbiji je imala 2.81 kurs na milion stanovnika te se aktivnost i agilnost kurs organizatora ocenjujem odličnom ocenom.
Korisnim sadržaj kursa na kojem su bili ocenili su najvećom ocenom u Egiptu gde je on dobio ocenu 100% a najmanje su sadržajem kursa zadovoljni Holandjani gde je taj rezultat tek nesto veci od 87% a odmah zatim idu Italijani, Slovenci, Finci, Svedjani - koji takodje lošom ocenom ocenjuju odabir saržaja ALS kursa na kome su učestvovali. U Srbiji je ta ocena 96.49% i medju najboljim je u Evropi.
Kurs ce drugim osobama preporuciti 100% polaznika iz Srbije ali i mnogim drugim zemaljama. ERC ALS seminar drugima neće preporuciti i prema seminaru najvece rezerve imaju Finci koji će samo u 80% slučajeva preporuciti kurs koji su posetili drugima a rezervu imaju i neće preporučiti taj kurs drugim osobama  polaznici i u Austriji, Nemackoj, Grčkoj, Holandiji i Švedskoj.

Diskusija:

ERC kursevi se sprovode prema jedinstvenom programu izvodjenja i knjizi izvodjenja u svim zemljama uključenim u ERC sistem. Jedinstveni program i jedinstveni scenario nije garancija i jednake dopadljivosti programa.
Struktura seminara utiče na ocene polaznika dali je program na kome su bili koristan za njih. Prilagodjavanje seminara potrebama polaznika i definisanje korisnih sadržaja u svakom delu samoga programa zahteva od instruktora da vrlo kvalitetno vlada celinom preporuka ali i poseduje kvalitetna znanja i iskustvo u onome o čemu priča i podučava druge.
Kao i na svim predstavama publika, polaznici seminara nemilosrdno ocenjuju i kažnjavaju sve greške te je broj posetilaca i organizovanih seminara uvek u skladu sa ocenom polaznika o korisnosti seminara, ocenom o kompetentnosti predavaca i ukupnom ocenom o samom seminaru koja proistice iz mnogo činilaca, počev od ambijenta, autoriteta i nastupa instruktora, osečaja polaznika da je ono čemu prisustvuju važno za njihov dalji rad i naravno od korisnosti i odabira sadržaja i poruka koje instruktori šalju kao PORUKA ZA PONETI.

Zaključak

Promena generacija i promena načina izvodjenja seminara u Srbiji je sprovedena kvalitetno te je pružila novi kvalitet u radu a mladi i entuzijastični instruktori značajno su uprkos nedostatku iskustva u radu doprineli upravo entuzujazmom, prijatnošću i pravilnim načinom rada da seminari ERC ALS   koji se u Srbiji sprovode, dobiju jednu od najviših ocena u Evropi, u stvari prema zadovoljstvu polaznika najvišu.

Uvod:

Ove, 2016 godne promenili smo dosadasnji način izvodjenja ERC ALS seminara i zanovili smo instruktorki tim. Svaka promena je bolna i ponekad rizična, tako i promena načina rada i promena generacija koje seminare pripremaju i izvode. Praćenjem kvaliteta rada, pripreme i izvodjenja seminara putem jedintvenog upitnika i praćenja podataka unetih u CMS sitem ERC-a stiče se objektivna slika o kvalitetu rada i uspehu reformi u izvodjenju kurseva.
Prema pravilniku o odvijanju ERC kurseva nadzor nad kvaliettom rada vrši nacionalni sekretarijat i Internacionalni kurs komitet. Oni periodično analiziraju prikupljene podatke i dužni su da sačine akcioni plan na unapredjenju kvaliteta rada na kursevima.

Metod:

Pri unosu podataka u CMS sitem svaki organizator je upoznat sa vremeskim okvirima i planom za blagovremenu kvalitetnu pripremu programa - seminara. Prilikom obrade podataka CMS sitem beleži radnje kao sto su imenovanje kurs direktora, izbor instruktorkog tima, podatke o slanju kurs materijala putem CMS sitema i te podatke arhivira.
Kurs direktor na svakom seminaru je dužan da pre zaključenja seminara popuni kurs direktok izvestaj i unese ocene o sprovodjenju seminara, o tome koji deo programa je koji instruktor realizovao i  oceni svakog instruktora te podatke o polaznicima i uspesnosti rada
Po zavrsetku seminara polaznici ocenjuju tok seminara i instruktore.
Kada se ocene kurs direktora i polaznika podudaraju izvestaj se smatra kompletiranim i validnim dok ukoliko se ocene značajnije razlikuju traže se dodatna objasnjenja od kurs direktora i tada on dobija lošu ocenu jer nije kvalitetno ocenjivao kako to osećaju polaznici ili nije modelirao kvalitetno kurs.
Svi podaci se unose u jedinstvenu bazu, popunjavaju se tokom unosa a potom svi podaci pothranjuju i obradjuju na jedinstven način pomocu u CMS sitem ugradjenog programa te se dobija jedinstven izvestaj za svaki kurs, svakog kurs organizatora isvaku zemlju.
Ovako prikupljeni podaci se mogu jednostavno porediti i analizirati sto jeste dužnost Nacionalnog sekretarijata i medjunarodnog kurs komiteta kao najvišeg nadzornog tela u ERC kurs sitemu. U ovu studiju uklučeni su samo podaci iz zemalja koje su kompletirale unos u kurs sitem ERC-a i omogučile polaznicima da daju svoje mišljenje.

Rezultati

Podaci su prikupljenu u 37 zemalja. Kompetni su podaci iz 17 zemalja a iz 20 nisu kompletirani do 30. maja 2016.

Broj kurseva:

Broj kurseva se veoma razlikuje po zemljama ukljucenim u ovo istraživanje. U Tabeli 1. prikazan je broj kurseva na 1.000.000 stanovnika. Broj kurseva u Srbiji je 1,9 ERC ALS kurseva na 1.000.000 stanovnika.

Tabela 1. - Broj ERC ALS kurseva na milion stanovnika


Broj polaznika

Broj polaznika po zemljama na 100.000 stanovnika prikazan je u Tabeli 2. Evropski prosek  je 1.01 polaznik na 100.000 stanovnika u Srbije je broj polaznika 2.81/100.000 .
Uz podatak da ovi seminaru u Srbiji ne trebaju nikom za redovan rad, te da Lekarska komora nepropisuje ovuobuku za one kojima je oduzela licencu kao obaveznu, sto je slučaj u mnogim zemljama ukazuje da ih ljudi ih pohadjaju isključivo zbog ličnih potreba. Stoga se ovaj broj seminara može smatrati velikim uspehom, tim pre sto je skoro duplo veći od Evropskog proseka.


Tabela 2. Broj polaznika ERC ALS seminara na 100.000 stanovnika.

Zadovoljstvo polaznika odnosom instruktor polaznik / osećaj podrske i prijateljstva/

Odnos polaznik instruktor je u ovoj oblasti vrlo važan. Osećaj podrske, i prijateljstva - relacija učitelj učenik sa jasnom motivacijom instruktora da pomogne i podstakne polaznika ka uspehu i savladavanju teskoča tokom seminara koji je vrlo stresan,  je od velike važnosti.
Tabela 3. prikazuje ocenu polaznika gde se sa 100% ocenjuje potpun i iskren - poželjan stav instruktora.

Tabela 3 - Istruktor polaznik


Ukupan skor

Prema ukupnoj oceni polaznika ERC ALS kursevi su najslabije ocenjeni u Tunisu, Švedskoj, Holandiji, Finskoj a najbolje u Srbiji.

Rabela 3. Ukupna ocena kvaliteta kursa od strane polaznika


Zaključak

Promena načina izvodjenja kurseva i načina rada te kadrovska obnova donele su novi kvalitet u sprovodjenju ERC obuka u Srbiji.
Prema oceni polaznika ako izuzmemo Egipat koji objektivno i nepripada Evropi, u Evropi najbolju ocenu kursu dali su polaznici - ERC ALS kursevima koji se odvijaju u Srbiji. Razlika je mala ali dovoljna da budemo najbolji u Evropi u posmatranom periodu.