среда, 3. мај 2017.

U susret novom izazovu - EuReCa Two

Protokol studije EuReCa TWO usaglasen na sastanku predstavnika 27 zemalja koje ucestvuju u studiji


Protokol internacionalne, multicentrične studije, koja proučava epidemiologiju, tretman i ishod preživljavanja izvanbolničkog srčanog zastoja u periodu od tri meseca - oktobar - decembar 2017 je usaglašen na sastanku predstavnika 27 zemalja koje u ovom programu učestvuju.


Uspostvaljanje vanbolničkog sitema praćenja podataka o srčanom zastoju ima svoje medicinke, ekonomske i političke motive.
Podaci iz programa EuReCa UNO omogućili su bolje sagledavanje i prvi put sveobuhvatno sagledavanje epideimiologije srčanog zastoja na evropkom kontinentu.
Kako je i očekivano podavi prikupljeni tokom programa SuReCa Uno bili su vrlo razliciti prema zemljama ali i regijama u pojedinim zemljama.
Studije je ukazala na činjenicu da postoje raličitosti medju zemljama ali da raznolikost podataka se delom može pripisati i razlikama u tumačenju pojedinih termina

Posmatrač, svedok srčanog zastoja i CPR od svedoka

Eureka Uno ukazala je da se u različitim zemljama na različiti način tumači termin posmatrač, svedok srčanog zastoja - engleski označen terminom ‘bystander’ i termin ‘bystander CPR’, 
Nakon zaključenja studije sprovedeno je sveobuhvatno istraživanje na Evropkom nivou kako bi se razumela sustina razlike u tumačenju ovog termina, te se uloga posmatrača i svedoka našla u žiži interesovanja i u programu EuReCa TWO, sve sa ciljem da se bolje razume i kvalitetnije izmeri uloga posmatraća, svedoka i značaj primene CPR od istog.

EuReCa Two studija pokušaće da pitem pitanja koja su dizajnom studije definisana doprinese razumevanju i objasni ulogu svedoka i zbrinjavanju srčanog zastoja.