понедељак, 24. март 2014.

Analiza kvaliteta netehnickih vestina u zbrinjavanju zivotno ugrozenih pacijenata u Republici Srbiji

POSTOJANJE LANCA PREVENCIJE IZNENADNOG SRČANOG ZASTOJA – ORGANIZOVANOG SISTEMSKOG PRISTUPA U ZBRINJAVANJU IZNENADNOG SRČANOG ZASTOJA U REPUBLICI SRBIJI

Preporuke 2010 redefinisale su ulogu pojedinca u zbrinjavanju životno ugroženog pacijenata.  Timski rad je posebno jasno istaknut, naime, pojedinac moze biti izvrsno obrazovan i edukovan, posedovati kvalitetno znanje i vestine ali to neznači da je kvalitet njegovog rada i zbrinjuavanja zivotno ugrozenog pacijenta odgovarajući.

Naime, resuscitacija i zbrinjavanje životno ugroženih pacijenata je timski rad.

Timski rad zavisi od mnogih netehnickih veština i nije isključivo oslonjen na znanje i veštinu jedne osobe već je definisan kao deo jedinstvenog sitema reagovanja na pogoršanje stanja zdravlja pacijenta.

Primena mera Resuscitacione medicine je oslonjena na organizovanost sitema zbrinjavanja zivotno ugrozene osobe, na postojanje jasno definisanih i svim članovima tima poznatih protokola. Oslanja se na definisan  nacina komunikacije i definisana sredstvima za komunikaciju, zavisi od  tehnicke opremljenosti ustanova.

Uključenost očevidaca, porodice i gradjana je posebno znacajna - kada se iznenadni srčani zastoj dogodi izvan zdravstvene ustanove..

Ona posebno zavisi od stepena implementiranosti lanca prevencije.

PREPORUKE 2010 su redefinisale LANAC PREŽIVLJAVANJA  te su prvu kariku  LANACA PREŽIVLJAVANJA – redefinisale i prikazuju je sada kao  LANAC PREVENCIJE.Ovaj clanak ukazuje da ove promene nisu dospele do Srbije.

O tome govori tabela koja sledi.

Analiza dr Zlatka Fisera a na osnovu ankete sprovedene u Klinickim Centrima, Regionalnim Bolnicama i Zavodima za Urgentnu medicinu u Srbiji


Nacionalni
Regionalni
Ustanova

Prva  karika lanca prevencije - obrazovanje
prisustvo specifičnih programa edukacije za prepoznavanje i tretman životno ugroženog pcijenta u bolnici definisan petogodisnjim planom obrazovanja
ne
ne
ne

procenat obučenog osoblja sa uspešno završenim kurom na godišnjem nivou, sa validnim certifikatom

Mali ili zanemarljiv
Mali ili zanemarljiv
Mali ili zanemarljiv

procenat zaposlenih sa utvrdjenim nadležnostima u akciji zbrinjavanja životno ugroženog pacijenta
Nepostoje jasno utvrdjene nadleznosti
Nepostoje jasno utvrdjene nadleznosti
Nepostoje jasno utvrdjene nadleznosti
Zaključak – nepostoji ni u jednoj sredini jasno definisan sitem edukacije kadrova – internom KME za rad u ustanovi, sve se svodi na iskustven prenos znanja i licni stav pojedinaca. 

Nema formiranih priručnika, nema definisanih uniformnih programa, jasno definisanih kriterijuma za uspešno polaganje i kriterijuma za neuspeh.

Programi koji postoje su najčešće plagijati nekih vidjenih programja, nezasnovani na pedagoškim modelima prenosa znanja i veština, 

Programe sprovode osobe koje neposeduju referentnost -  najcesce nepostoji podatak da su objavile barem jedan rad objavljen na SSCI listi odnosno časopisu koji je medjunarodno indeksiran.

Nepostoje u ustanovama programi koji se mogu komparirati sa programima koji nose Evropke nazive BLS, ILS ili ALS.


Druga karika – Monitoring
procenat pacijenata za koje je sacinjen plan merenja variabli u intervalu kracem od 12 sati
Mali ili zanemarljiv
Mali ili zanemarljiv
Mali ili zanemarljiv

Odnos broja pacijenta prvog reda i drugog reda hitnosti prema broju ostvarenih monitoringa vitalnih funkcija u vanbolnickim uslovima
Mali ili zanemarljiv
Mali ili zanemarljiv
Mali ili zanemarljiv

Odnos broja pacijenata sa EWS vecim od 5  ili jednim parametrom vecim od 3 i  broja uspostavljenih sitema pracenja tih pacijenata sa belženjem vitala na 1 sat
Mali ili zanemarljiv
Mali ili zanemarljiv
Mali ili zanemarljiv
Monitornig se svodi na beleženje dva puta  dnevno a ponegde samo jedan put dnevno nekih vitalnih parametara. 
Osoba koja registruje i  upisuje  sno uputstvo šta da radi ako je parametar izvan nekih okvira - obavezno se meri temperatura au deo EWS skora , u zavisnosti od ustanove do ustanove i odeljenja do odeljenja. 
U prehospitalnim uslovima nepostoji dizajniran obrazac za praćenje vitalnih parametara pacijena ni kao deo nacionalnih indikatora kvaliteta rada niti indikatora koje ima pravo da uspostavi ustanova – internih indikatora kvaliteta rada. 

Treci prsten lanca Prepoznavanje
Postojanje u zemlji, administrativnom okrugu i ili ustanovi standardizovano dizajniran sistem kriterijuma za klasifikaciju pacijetata sa rizikom od nastanka ISZ
Nema
Nema
Nema


Postojanje  standardizovanog skora za prepoznavanje pacijenata sa rizikom na nacionalnom ili drugom nivou
Nema
Nema
Nema

Nepostoji nacionalno definisan Skoring sitem za prepoznavanje i klasifikaciju zivotne ugrozenosti pacijenata 

Cetvrti prsten lanca - Poziv za pomoc
dali bolnica koristi nedvosmislen protokol za pozivanje reanimacionog tima.
Nema
Nema
Nema


Dali bolnica koristi nedvosmisleni protokol za prepoznavanje pogoršanja stanja pacijenta
Nema
Nema
Nema

U SRBIJI NEPOSTOJE PREPORUKAMA 2010 DEFINISANI TIMOVI  ZA BRZO REAGOVANJE koji intervenišu i počinju posebno intenzivno lecenje životno ugrozenog pacijenata

U Srbiji se tim za reanimaciju poziva samo za mrtvog pacijenta. Preporuke traže da se tim aktivira za ŽIVOG COVEKA  – PREPORUKE KAŽU DA SE TIM SE POZIVA ZA ŽIVOTNO UGROZENOG PACIJENTA

Stoga se intervencija Reanimacionog tima u Srbiji moze smatrati ALIBI INTERVENCIJOM jer pacijenti zasluzuju pokušaj intenzivnog lečenja pre nastupa iznenadnog srčanog zastoja, a kada on već nastupi, mala su šanse da se šta može popraviti


Peti prsten lanca – Odgovor
Postojanje i funkcionisanje posebno dizajniranog Urgentnog medicinskog tima u bolnici
Nema
Nema
Nema


Vreme pristizanja tog tima nakon upućivanja poziva za pomoć
nepoznato
nepoznato
nepoznato
Nema posebno dizajniranog tima, nepostoji evidencija ili obaveza belezenja podataka o reaktivnom vremenu

Zakljucak:

Lanac prevencije nije implementiran u zdravstvenom sitemu u Republici Srbiji niti postoje trenutno napori za njegovu implementaciju

Нема коментара:

Постави коментар