субота, 04. јун 2016.

PRIRUČNICI EVROPSKOG RESUSCITACIONOG SAVETA NA SRPSKOM JEZIKU

IZDAVAČKI PODUHVAT DECENIJE
Praktikumi za primenu Preporuka 2015 na Srpskom jeziku

Tri praktikuma za sprovodjenje Preporuka 2015 na srpskom jeziku do kraja juna 2017

Novi priručnici za ERC kurseva kojima se jasno definišu mere predvidjene preporuklama i opisuju metode njihove primene a koje se dele na:
 • osnovne (Basic Life Support ) 
 • neodložne (Immediate Life Support ) i 
 • naprednih mera podrške životu ( Advanced Lufe Support) ,
zasnovani na Preporukama 2016 na Srpskom jeziku će biti dostupni do kraja Juna meseca. 

Ovaj izdavački poduhvat sprovodi u saradnji sa Evropkim resuscitacionim savetom Resuscitacioni Savet Srbije.

nakon višemesečnog rada Uredjivački odbor na Srpskom jeziku na čelu sa Prof Dr Jasnom Jevdjić uspesno je doveo do kraja obiman, istorijski posao u kome prvi put nakon 1991 godine su najnovije Preporuke i praktikumi za njihovu primenu dostupni na Srpskom jeziku. 

Prof dr Jasna Jevđić - Glavni urednik izdanja na Srpskom jeziku

Prošlo je više od 25 godina kada je posledji put učinjen ozbiljniji pokušaj približavanja stručne literature i najnovijih saznanja i savremenih principa lešenja životno ugroženih pacijenata omogučavanjem korišćenja stručne literature na Srpskom jeziku. 

Izdanje Preporuka iz 1991 godine na Srpskom jeziku je godinama bilo jedino izdanje u ovoj oblasti medicine na Srpskom jeziku. Ono je pazljivo čuvalo i isčitavalo u svakom Urgentnom odeljenju od lekara i njihovoh saradnika kao tada jedina literatura tog tipa u Srbiji. Nakon četvrt veka, nastojanjima Resuscitacionog saveta Srbije kao organizacije ali pre svega radom pojedinih članova dosli smo ponovo u priliku da posedujemo najvažniji uđbenik za sticanje novih znanja u zbrinjavanje životno ugroženih pacijenata i na Srpskom jeziku.

Uđbenici se odnose na mere predvidjene preporukama  će u Elektronskoj formi biti dostupan do kraja juna na sajtu www.erc.edu a već tada će svako ko je zainteresovan imati mogućnost da ga kupi i u klasičnom štampanom obliku.

Očekujemo da široki broj pre svega mladih ljudi, lekara i sestara bude zaiteresovan za novosti koje se obradjuju u Preporukama 2016. 

Verujemo da će ovo izdanje značajno doprineti kvalitetu obrazovanja i nastave na svim nivoima obrazovanja medicinskih radnika i lekara.

OSNOVNE MERE PODRŠKE ŽIVOTU - BLS AED PRIRUČNIKpun kolor - 60 strana - Četvrto izdanje (2015)
ISBN: 978-90-79157-81-5
Dimenzije: 17 x 24.4 cm
Težinat: 157 gr


Sa posebnim zadovoljstvom možemo reći da je autor ovog priručnika Evropskog priručnika koji se koristi za obuku u više od 60 zemalja diljem sveta dr Violetta Raffay - predsednik Resuscitacionog saveta Srbije.dr Violetta Raffay

Dr Violetta Raffay je i Urednik Praktikuma - Osnovne mere podrške životu i primena Automaskog spoljašnjeg defibrilatora - ERC BLS AED priručnika na Srpskom jeziku. 

Urednici i redakcija za prevodjnje na srpski jezik:

 • Violetta Raffay
 • Jelena TanasijevićNEODLOŽNE MERE PODRŠKE ŽIVOTU - IMMEDIATE LIFE SUPPORT 

Priručnik - Neodložne mere podrške životu - Immediate Life Support je namenjen pre svega lekarima mopste prakse i medicinskom osoblju koje učestvuje u procesu zbrinjavanja životno ugroženog pacijenta.

Pun kolour - 128 strana - Treće izdanje  (2015)

Prevodjenje ovog prirućnika je preuzeo Resuscitacioni Savet Srbije i Crne Gore te je prevodjenje izvrsio prevodilački tim ovog saveta:

Redakcija za prevodjnje na srpski jezik:

 • dr Zlatko Fišer
 • dr Mladen Filipović
 • Tatjana Filipović
 • Ana Filipović

Urednici: 
 • Jelena Janasijević
 • Violetta Raffay
 • Jasna Jevdjić

NAPREDNE MERE PODRŠKE ŽIVOTU - ADVANCED LIFE SUPPORT

Priručnik napredne mere podrške životu namenjen je lekarima i članovima timova za resuscitaciju i urgentnih medicinskih timova koji se u svakodnevnoj praksi susreću sa životno ugroženim pacijentom.
osnova je obuke za primenu ovih mera napredne podrške životu u vise od 50 zemalja ui svetu. svoje mesto nasao je na većini medicinskih fakulteta i skola za obrazovanje strukovnih sestara u Evropkim zemljama kao osnovna literatura u ovoj oblasti medicine.
pun koloor - 190 strana - šesto izdanje - 1 na srpskom jeziku
ISBN: 9789079157280
dimenzije u cm: 21 x 29.5

Redakcija za prevodjnje na srpski jezik:

 • Kornelija Jakšić - Horvat
 • Milena  Momirović - Stojković
 • Mihaela Budimski
 • Aleksandra Lazić
 • Srdjan Stefanović
 • Duško  Jovanović
 • Dušan   Milenković
 • Suzana Randjelović
 • Saša     Milić
 • Ljiljana  Kleut
 • Aleksandar Milisavljevic
 • Hristina Kocic
 • Filip Žunić


Urednik za Srpsko izdanje


 • Jasna Jevdjić


Нема коментара:

Постави коментар