уторак, 07. јун 2016.

ERC BLS AED KURS - MASOVNI TRENING ILI ELITNA OBUKA

OSNOVNE MERE PODRŠKE ŽIVOTU - OD MASOVNE OBUKE DO ELITNOG TRENINGA I GDE JE SRBIJA

Uvod

Postupci zbrinjavanja životno ugrožene osobe počinu uvek osnovnim merama zbrinjavanja. Ove postupke jednako sprovode i laici i zdravstveni profesionalci uz cinjenicu da je to sve sto laik može da uradi a za profesionalca su to tek početne radnje. Preporuke Evropskog resucitacionog saveta veliku pažnju poklanjaju ovoj oblasti i po mnogo čemu smatra se da od blagovremenih prostupaka na mestu zadesa u mnogome zavisi tok i ishod daljeg lečenja životno ugrožene osobe.Trening i obuka  najšire populacije uslov je za kvaliteno zbrinjavanje.

Cilj

Ovaj rad ima za cilj da utvrdi u kojim se sve zemljama organizuju ERC seminari, utvrdi broj i strukturu kadrova osposobljenih za izvodjenej erc kurseva i uporedi dostupne podatke o zadovoljstvu polaznika i ocene polaznika kurseva iz zemalja koje u kurs sitem unose mejlove polaznika.Rad ima za cilj da na osnovu raspoloživih podataka analizira kvalitet i način organizacije kurseva i proceni praktične relacije Instruktor - Kurs direktor - polazni u različitim zemljama a radi unapredjenja pripreme i načina izvodjenja ovih aktivnosti u Srbiji.

Metod

Uvidom u podatke u kurs sitemu ERC-a utvrdili smo broj aktivnih instruktora i kurs direktora u zemljama aktivnim u kurs sitemu ERC-a. Polaznici kurseva nakon pohadjanja kursa na svoj mejl dobijali su upitnik za evaluaciju seminara, te podatke iz zemalja obuhvaćenim ovom studijom smo obradili i utvrdili zadovoljstvo polaznika kursem i spremnost da ga preporuče drugim osobama.
Prikupljeni podaci obradjeni su osnovnim statističkim metodama.

Rezultati

Prikupljeni su podaci iz 29 zemalja Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kipar, Češka Republika, Danska, Egipat, Francuska, Nemačka, Grčka, Hong Kong, Madjarska, Luksemburs, Makau, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Ruska Federacija, Sudan, Švajcarska, Tunis, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kurakao, Srbija, Crna Gora, Makedonija. Kursevi se organizujku u 23/29 zemalja obuhvaćenih ovim istraživanjem
U ovih 23 zemalje  organizovano je u periodu 01.januar -30. maj 2016 ukupno 7790 kurseva koje je pohadjalo 49197 polaznika kojima je nakon kursa upućem majl sa upitnikom i molbom da ocene kurs na kome su učestvovali.

U izvodjenju ERC kurseva bilo je angažovano9822  ERC Instruktora mera osnovne podrške životu, kurseve je nadziralo 807 ERC kurs direktora.


Slika 2. Demonstracija upotrebe AED uredjaja od Instruktora Saveta

Kursevi su imali prosecno 6.42  (+-3.2) polaznika. Prosecno je 15.6% polaznika popunilo anketu.
Iz 14 zemalja od 29 smo imali mogućnost da dobijemo kompletne podatke o evaluaciji polaynika u odnosu na kvalitet kursa.
Procenat kurseva na kojima je broj instruktora po maloj grupi bio dva i više prikazan je u Tabeli 1.


Tabela 1.  Procenat kurseva sa dva i više instruktora po grupi polaznika


Podaci ukazuju da je u 31,11 % kurseva broj instruktora dva i vise po maloj grupi, gdes e pod time podrazumeva najvise 6 polaznika u grupi.U Srbiji je to slučaj na 61.11% od svih kurseva. Ovo ukazuje da se permanentno vrši obuka i postoji stalni unutrašnji nadzor nad načinom izvodjenja seminara.

ERC BLS AED kurs ima propisano minimalno trajanje i ono iznosi 4,5 sati. Lokalni organizator i instruktorki timovi prilagodjavaju dužinu trajanja potrebama i strukturi polaznika. Kurs polaznici mogu oceniti dugim ili prekratkim . Da je vreme kursa kom su prisustvovali odgovarajuće smatra 88.65% polaznika kurseva iz zemalja obuhvaćenih ovim istraživanjem. U tavbeli 2 su prikazani stavovi polaznika u odnosu na trajanje kursa.

Tabela 2. Procenat polaznika koji je trajanje kursa ocenio odgovarajućim.

Polaznici iz Srbije su trajanje kursa koji je organizovao Srpski resuscitacioni savet ocenili odgovarajućim u 94,44% slučajeva.

Polaynici su imali yadatak da ocene korisnost sadržaja kursa kojem su prisustvovali a instruktroki timovi zadatak da sadržaj učine zanimljivim i atraktivnim te da polaznicima nepotvrdjuju ono sto oni već znaju već nauče novim znanjima i veštinama.U tabeli 3 je ocena polaznika o korisnosti sadržaja.

Tabela 3. Procenat polaznika koji je sadržaj kursa ocenio korisnimSadržaj kursa je korisnim ocenilo 91% polaznika u zemljama obuhvaćenim ovim istraživanjem a u Srbiji je taj broj 96.49% i ukazujke da je sadržaj dosta prilagodje ali da ima prostora za poboljksanje.

Polaznici kursevima pristupaju da bi vežbali i usvajali praktična znanja i veštine a neda slušaju monolog instruktora. Odnos teorije i praktičnog vežbanja polazici su iocenili dobrim u 91.79% od svih sipitanih. Kako to izgleda po zemljama iz kojih smp prikupili rezultate prikazano je u Tabeli 4.

Tabela 4. Procenat polaznika koji je ocenio da je kurs odgovarajući u odnosu na vreme posvećeno praktičnom usvajanju veština.
Polaznici iz Srbije su odnost prićanje - vežbenje i praktični rad ocenili sa odgovarajućim u 96,49% od svih ispitanika. Ovo ukazuje da postoji prostor da se ovo unapredi.

Onos instruktor polaznik je od velikog značaja za ukupnu ocenu i procenu kvaliteta kursa. U Tabeli 5 je ocena polaznika o kvalitetu odnosa Instruktor polaznik, o tome dali su osetili da instruktor ima iskrenu želju da prenese znanje i veštine i dali su odnos instruktora doživeli pozitivnio.

Tabela 5. Procenat polaznika koji su zadovoljni odnosom (podrska, osečaj prijatnosti) instruktora toko ERC BLS AED kursa 

U srbiji je 98,25 polaznika ocenilo prijateljskim stav instruktora i potvrdilo da su se iskreno potrudili da prenesu veštiine i obuče polaznika.

Slika 3 . Detalj sa obuke 

Zaključak

Stalno pračenje kvaliteta izvodjenja kurseva, ocena koje daju kurs direktori i ocena koje daju polaznici te analiza svih pojava i dogadjaja koji se desavaju tokom izvodjenja ERC aktivnosti mogu doprineti daljem unapredjenju kvaliteta obuke i ujednačavanju kvalieta obuke u svakoj zemlji ponaosob. ERC kursevi nisu obavezni za zdravstveno osblje u srbiji te polaznici na njih dolaze najčešće zato sto žele da usvoje nova znanja i vetine u prijatnim ambijentalnim uslovima i uz osecaj da oni koji im vestine i znanje prenose to rade iskreno i sa entuzijezmom.
Ocena polaznika u srbiji ukazuje da će ovi kursevi u Srbiji i dalje imati perspektivu te da se izvode na vrlo kvalitetan način od strane kvalitetnih instruktora.


Нема коментара:

Постави коментар