субота, 05. октобар 2013.

10 saveta za uspešan AED program
Deset saveta za uspešan AED program

autor  - Damir Huseinovic
1.            Smatrajte AED program kao dugoročni projekat.
2.            Kvalitetna obuka je osnov uspešne primene AED uređaja.
3.            Značaj visoko kvalitetnog KPR-a.
4.            Obučite spasioce ŠTA da rade umesto da im objašnjavate ZAŠTO to da rade.
5.            Posvetite pažnju planiranju i praćenju obuke spasilaca.
6.            Kupite AED od renomirane kompanije koja proizvodi više tipova uređaja.
7.            Naučite svakoga da prepozna iznenadni srčani zastoj (SCA), da svako zna gde se nalaze AED uređaji i kako da stupi u kontakt sa nekim ko je obučen da ga primeni.
8.            Planirajte troškove potrošnog materijala, defibrilacionih elektroda i baterija, za period od minimum sledećih pet godina upotrebe.
9.            Obratite pažnju na pribor koji će pomoći spasiocu prilikom pristupa žrtvi.
10.       Pozitivan psihološki efekat pokušaja spasavanja na ljude u vašoj organizaciji.


1.     Smatrajte AED program kao dugoročni projekat.

Uvođenje AED programa je kao investiranje. On se isplati dugoročno. Nameravate da kupite AED programe i da ih instalirate?
Koliko dugo će oni biti u upotrebi pre nego što u vašoj organizaciji odluče da ih zamene? Pet godina? Deset godina? Više? Neka to bude vaš vremenski limit. Mogli biste pomisliti da će projekat, za mesec ili dva, kada vaši AED uređaji budu instalirani, a spasioci volonteri obučeni, biti okončan.
To nije tako.
Dobar AED program zahteva dobrog menadžera, a taj menadžer treba da posmatra stvari iz dugoročne perspektive. Na kraju, spasavanje osobe koja je kolabirala mora biti obavljeno u svega nekoliko minuta.
Tih nekoliko minuta zahteva dugotrajnu pripremu i spremnost.


2.     Kvalitetna obuka je osnov uspešne primene AED uređaja.

Odluka o tome koji ćete AED instalirati u svojim prostorijama nije najvažnija. Postoje razlike između AED uređaja, ali nije presudno koliko je vaš aparat dobar ako vaši spasioci nisu dovoljno dobro obučeni da brzo donesu AED i da ga brzo i tačno primene, i bez obzira na to da li im je savetovano da primene šok ili ne,  počnu da obavljaju visokokvalitetan KPR i nastave s tim dok ne stigne stručna medicinska pomoć. Kod uspešnog spasavanja, spasilac je taj koji spašava, a ne AED.
Ako vaši spasioci nisu dobro obučeni, neće biti ni mnogo važno koji AED imate.
Prodavac AED može da vam kaže da je njegov AED najbolji zato što „neobučeni spasioci mogu njime da primene elektrošok "deliver a shock“. Nemojte poverovati takvom pojednostavljenju.
U realnom svetu, neobučeni spasioci ili pokušavaju da pronađu nekoga ko zna šta treba da se radi, ili zovu 194 i čekaju hitnu pomoć.
Oni ne žele da imaju posla sa nečim što izgleda kao beživotno telo i ne žele da se sramote u javnosti. Ako su pravilno obučeni, neće im nedostajati pribranost i hrabrost i moći će da deluju brzo i odlučno.
Planirajte da obučite svoje spasioce, bez obzira na to što vam izgleda da je vaš AED jednostavan za upotrebu.


3.     Značaj visokokvalitetnog KPR-a.

Svi vaši spasioci treba da budu sposobni da pruže visokokvalitetan KPR. U najnovijim smernicama ERC (European resuscitation Council), objavljenim 2010, jasno stoji da ishod spasavanja jedva da je poboljšan za poslednjih nekoliko decenija. Zašto je tako? Zato što spasioci suviše često koriste AED programe bez pružanja visokokvalitetnog KPR.
AED nije zamena za KPR, on povećava njegov učinak.

Ako se ne preporučuje šok nakon prve analize srca obavljene pomoću AED, onda je KPR neophodan. Jedino on može da spase žrtvu.

Ako se preporučuje šok, KPR je i dalje neophodan za preživljavanje. Istraživanje pokazuje da minut nakon davanja šoka, 60%-75% žrtava ima vrlo nizak ili uopšte nema krvni pritisak. Žrtvama kojima je upravo isporučen električni šok potrebna je, više nego bilo šta drugo, krv obogaćena kiseonikom tokom nekoliko minuta. Ovo se jedino može uraditi kompresijama grudnog koša dubine 5 do 6 cm, brzinom od 100 kompresija u minuti.


4.     Obučite spasioce ŠTA da rade umesto da im objašnjavate ZAŠTO to da rade.

Kod svake obuke, uvek je lakše zapamtiti ŠTA da se radi i KAKO da se radi ako znate ZAŠTO to radite. Isto važi i za AED i KPR obuku. Treba da budete sigurni da instruktori koji obučavaju vaše spasioce sami razumeju to, i da će ih podučiti ZAŠTO je KPR potreban (čak i ako postoji AED), a ne samo da im objašnjavaju  KAKO da to rade.

Ovo treba da uključi četiri ključna faktora KPR za spasavanje života:
·         Vraćanje krvnog pritiska žrtve na nivo koji je 10% do 30% od normalnog.
·         Snabdevanje srca oksigenizovanom krvlju. Najvažnija funkcija KPR kod žrtve bez svesti koja je upravo primila električni šok je snabdevanje srca krvlju. To je kao pokretanje automobila. Vaš električni sistem može da bude ispravan. Okrenete ključ i starter radi. Ali bez goriva, kola neće krenuti. Srce je kao automobil. Kada primi šok, potrebno mu je „gorivo“ u formi krvi.
·         Snabdevanje mozga oksigenizovanom krvlju. Čak i kada je žrtva reanimirana i  preživi, oštećenje mozga može ozbiljno da ugrozi kvalitet njenog života. KPR pomaže da se minimizuje oštećenje mozga održavajući cirkulaciju krvi ka njemu tokom dužeg perioda.
·         Odvođenje krvi koja se sakuplja u srcu nakon četiri ili pet minuta. Srce žrtve koja je bez svesti duže od četiri minute i koja nije primila KPR biće doslovno „naduvano krvlju kao balon“. Zašto? Zato što kada neko kolabira zbog iznenadnog srčanog zasoja, arterije prestaju da prenose krv, a vene ne. Još nekoliko minuta one i dalje dovode krv do srca. Čak i ako električna aktivnost tako nadutog srca pokazuje da se šok može primeniti, on neće imati efekta ako krv nije odvedena iz srca, a veličina srca vraćena na normalnu, za čega je potrebno svega jedan minut kvalitetnih kompresija grudnog koša.


5.     Posvetite pažnju planiranju i praćenju obuke spasilaca.
Kada ste napravili program, važno je da imate plan kako ćete očuvati spremnost spasilaca u vašoj organizaciji. Neko treba da prati ko je i kada prošao obuku, kao i da ažurira njihovu obuku. Prema ERC, maksimalni odnos student-instruktor za AED/KPR obuku ne bi trebalo da je više od šest. Ukoliko je vašoj organizaciji potrebno 20 obučenih ljudi za adekvatno pokrivanje, a broj obučenih osoba padne na 14 ili manje, treba odmah da napravite novu trening obuku.


6.     Kupite AED od renomirane kompanije koja proizvodi više tipova uređaja.

Neki proizvođači AED-a su već godinama van biznisa. To se događa zato što su otkriveni neki problemi u proizvodu, tokom njihovog korišćenja, koji su dovoljno ozbiljni tako da je Food and Drug Administration (FDA USA) naterala te kompanije da povuku sa tržišta i ponovo obrade veliki deo, ili možda sve svoje AED aparate. U takvoj situaciji mala kompanija medicinske opreme koja ne proizvodi drugu opremu teško može da izbegne da bude van biznisa.
Ne dozvolite sebi da posedujete uređaj za koji možda u skorijoj budućnosti nećete imati tehničku podršku.


7.     Naučite svakoga da prepozna iznenadni srčani zastoj (SCA), da svako zna gde se nalaze AED uređaji i kako da stupi u kontakt sa nekim ko je obučen da ga primeni.

Najbolji AED program će obučiti svakog u vašim organzacijama za KPR i za korišćenje AED-a. To je veoma retko moguće. Sertifikovana obuka ERC traje četiri časa. Neki ljudi iz vaših organizacija će dobiti ovu vrstu kompletne obuke, dok svi ostali treba da dobiju dovoljno informacija da bi prepoznali IZNENADNI SRČANI ZASTOJ i odmah preduzeli korake za spašavanje.
Naučite svakoga, pomoću e-mejla, dopisa ili na veoma kratkoj obuci kako da prepozna iznenadni srčani zastoj, kako vaš AED izgleda, gde su pozicionirani i kako najbrže doći do njih. Objavite ko je u vašoj organizaciji obučen za KPR i za primenu AED-a. Naučite svakoga da locira najmanje jedno obučeno lice i da donese najbiliži AED ako neko kolabira. Svi telefonski operateri, recepcioneri, osoblje za ljudske resurse i obezbeđenje treba da imaju ažuriran spisak obučenih, da bi svako mogao da im se obrati za momentalno kontaktiranje najbližeg obučenog spasioca.
Konačno, treba da ohrabrite svakog da ako vidi kolaps počne da pritiska grudni koš žrtve što je moguće pre, čak pre nego što stigne AED ili u potpunosti obučeni spasioc.8.     Planirajte troškove potrošnog materijala, defibrilacionih elektroda i baterija, za period od minimum sledećih pet godina upotrebe.

Svakako će vas jako zanimati koliko će vaš AED program da Vas košta. Kupovina najjeftinijeg AED-a nije najsigurniji način da održite nizak nivo vaših troškova. Ne zaboravite da se dodatni pribor mora redovno menjati. Tipičan rok trajanja defibrilacionih elektroda je dve godine. Moraćete i redovno da menjate baterije. U zavisnosti od vašeg AED-a, baterije ćete možda morati da menjate godišnje ili mogu i da traju čak pet godina.
Kada kalkulišete "Ukupne troškove" za vaše AED-e, nemojte razmišljati samo o novcima koje ćete uložiti. Uzmite u obzir logistiku i glavobolje koje ona može da uzrokuje. Ako imate 5 AED-a u vašem programu, i vaše elektrode za defibrilaciju traju 2 godine a baterije 3 godine, tada će u narednih deset godina vašeg programa neko morati da instalira ukupno 60 raznih dodataka u različitim vremenima i na različitim mestima. Čak i ako su dodaci besplatni, ko će to da uradi? Kako će se to vremenski rasporediti, organizovati i pratiti?
Planirajte da razvijete sistem za te aktivnosti (tabela održavanja) ili se pretplatite na održavanje sistema od strane distributera opreme.


9.     Obratite pažnju na pribor koji će pomoći spasiocu prilikom pristupa žrtvi.

Kada ste u potpunosti obučili i opremili spasioce, postoji još dodatnog pribora koji bi bilo mudro isporučiti uz AED.
Makaze za sečenje odeće.
Veliki papirnati ubrus za brisanje znoja sa grudnog koša žrtve pre nego što se stave elektrode za defibrilaciju.
Brijač za uklanjanje viška malja sa grudnog koša. Muške osobe često imaju izuzetno maljav grudni koš, što može sprečiti kvalitetan kontakt sa elektrodom za defibrilaciju.
Par zaštitnih rukavica, radi zaštite spasioca.
Barijerna maska za veštačko disanje za vreme KPR-a.

Mnogi AED distributeri i proizvođači nude paket sa dodatnom spasilačkom opremom i priborom, koji se drži uz svaki AED. Razmislite o kupovini ovih paketa zajedno sa AED. Oni će vam pomoći da pružite najbolju podšku za svoje spasioce kada u vašoj organizaciji nečiji život visi o koncu.


10.  Pozitivan psihološki efekat pokušaja spasavanja na ljude u vašoj organizaciji

Nadamo se da će vaš AED program biti kao kupovina životnog osiguranja. Lepo je znati da to imate, ali je dobro ako ne treba da ga iskoristite. Ako je program veći i ako imate više ljudi oko vaših AED-a dnevno, veća je verovatnoća da ćete "imati događaj" tokom sledeće godine.
Ako i kada ga budete imali, kako će to uticati na ljude u vašoj organizaciji? Hoće li biti posledica?

U većini slučajeva, osoba koji doživi kolaps će verovatno biti Vaš zaposleni, rođak zaposlenog, ili posetilac koji se tu zatekao. Ko god to da bude, verovatno će je poznavati mnogo ljudi u vašoj organizaciji. Spasioce koji će pokušati da je spasu verovatno će poznavati još više zaposlenih iz vaše organizacije. Za veliki broj ljudi u vašoj organizaciji ovakav događaj će dugo ostati u sećanju i ta sećanja će se fokusirati na ono što se dogodilo za tih nekoliko strašnih minuta.

Ako su ljudi u vašem programu dobro obučeni i dobro opremljeni, šanse žrtve iznenadnog srčanog zastoja za preživljavanje su maksimalne, a sećanja koja ostaju u vašoj organizaciji će biti najbolja moguća. Ako žrtva preživi, vaša organizacija će se sećati da je život spašen, ako žrtva ne preživi svi u vašoj organizaciji – uključujući i vas kao menadžera programa - će se sećati da je sve učinjeno da se
SPASI ŽIVOT!Нема коментара:

Постави коментар