уторак, 06. август 2013.

Violetta Raffay - President Serbian Resuscitation Council

PREDSEDNIK RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE


Predsednik Resuscitacionog saveta Srbije je Dr Violetta Raffay - specijalista urgentne medicine, osnivać Resuscitacionog Saveta Srbije, zaposlena je u Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad.

Malo je  ljudi koji u svome životopisu moge navesti da su nešto značajno osnovali ili a kamoli  utemeljili  jednu granu medicinskih nauka u nekoj zemlji.
Dr Violetta Raffay je jedna od osoba koja to može reci. Dr Violetta Raffay može reći da je u Srbiji utemeljila Resuscitacionu medicinu, novu granu medicinskih nauka - i to ce tako ostati zauvek zapisano.

Da bi jedna grana medicinskih nauka postala deo nauke, potrebno je mnogo toga, Potrebno je doneti znanje, potrebno je obrazovati neke ljude da vladaju tim znanjem, konačno baviti se naukom, istrazivati, pisati, objavljivati radove iz te grane medicinskih nauka i na kraju ta nauka treba naći mesto među ostalim naukama - na mestu gde se dugi za struku i nauku obrazuju - na Fakultetima.

Uvođenjem nastavnog predmeta Resuscitaciona medicina u redovnu nastavu na Univerzitetu medicinskih nauka u Kragujevcu 2008 godine u Srbiji je utemeljena nova grana medicine.

Njeno utemeljenje plod je rada i aktivnosti Resuscitacionog saveta Srbije i ljudi koji su tu oblast medicine doneli u Srbiju, ali i posledica izbora  nastavnika  i studenata na fakultetu u Kragujecu.

Violetta Raffay je u ovome procesu dala ogroman doprinos jer je pre svega , donela u Srbiju mogućnost odvijanja programa  po standardu Evropskog Resuscitacionog Saveta i koriscenja ERC materijala na Srpskom jeziku.

Dr Violetta Raffay je autor Preporuka 2010. Autor je čak dva poglavlja  ovog fundamentalnog dokumenta, Poglavlja 2- Basic Life Support ili Osnovne mera podrske životu i Poglavlja 10. Etika u resuscitacionoj medicini.

Koliko je to značajno i koliki je uspeh i čast biti autor nečeg tako značajnog i vaznog za medicinsku nauku uopšte, teško je objasniti ako i ima potrebe objašnjavati, jer u stvari da bi se nešto merilo - mora postojati etalon - mera kojom semeri i nešto sa cime mereno se uporedi.

Npr Atlas je visok ali je Kilimandžaro višlji i slicno.
ERC ILS kurs za lekare i fizioterapeute Fudbalkog saveza Srbije u Staroj Pazovi


U Srbiji etalona za ovakav uspeh i rezultat nema. Niko iz Srbije u novije vreme i nije bio autor bilo čega što jeste svetska vrednost u medicini, bez obzira na velika sredstva ulozena u pojedine oblasti.
Uspeh i znacaj onoga što je dr Violetta Raffay ostvarila postavši clan autorkog tima Preporuka 2010 i nema u Srbiji sa čime  ili sa kime da se meri. Rečju to je vanvremenski i za ovu sredinu nestvaran i nerazumljiv rezultat. Steta je za Srbiju što to nerazume i neshvata.

Dr Violetta Raffay je u svome radu bila podrzana iskljucivo od kolega iz Resuscitacionog saveta i svoje porodice naravno. Nije imala bilo kakve podrške ministarstva zdravlja, ili drugih državnih tela ili institucija, nije imala podrsku niti svoje matične utanove.

Njen uspeh je samo njen i nemora za njega nikome zahvaljivati.

Istina je daje njen uspeh i danas je bolna je istina za mnoge, mnoge koji i danas nemogu svatiti kako je neko ko nije njihov, posto autor Preporuka 2010 - vodiča po kojima se ravna čitav civilizovani svet i sva nauka.

Tako je dr Violetta Raffay dovela i Resuscitacioni savet Srbije medju najznacajnije organizacije ove vrste u Svetu, dala mu legitimnost i autoritet.

Dr Violeta Raffay je zasluzna za uvodjenje novih termine u Srpskoj medicini.

Do pre deset godina niko nije koristio termin - Osnovne mere podrske zivotu - Basic Life Support , Neodlozne mere podrske zivotu - Immediat Life Supporte ,  Napredne mere podrske zivotu - Advanced
ERC ALS kurs - Iriski Venac
Life Support.

Radom i delovanjem Resuscitacionog Saveta Srbije i njenog predsednika Dr Violette Raffay ovi termini su postali svakodnevno korišceni izrazi, poznati svim zdravstvenim radnicima u Srbiji.

Istina je da se danas koriste i gde treba i gde netreba i za ono sto po svome sadrzaju jesu ali cesće i za ono sto to nije, jer ljudi su prihvatili nazive ali ne i znanje koje ti nazivi nose.

Dobro je da se priča, mudost, znanje će doći obavezama koju vreme koje dolazi i pristupanje Evropi sa sobom donosi.

Interes za Resuscitacionu medicinu tokom proteklih 10 godina postao je velik, Umešnost i kvalitet zbrinjavanja životno ugrozenih osoba su se značajno unapredili u celoj zemlji - utisak je. Istna je da pisanih podataka o tome nema dovoljno i da samo mali broj sredina je izdao saopštenje o postignutim rezultatima.

Tako naprimer, pisani izvestaju govore da u Kragujevcu je preživljavanje iznenadnog srčanog zastoja sa nekih 10% povećano na 27% od 2005 do 20010 godine i ukazuju da je to rezultat primene mera i porotokola po standardu Evropskog resuscitacionog saveta i sistematične obuke svih zaposlenih u sluzbi urgentne medicine u ovom Gradu.

Postoje sporadični izvestaji i iz drugih sredina, iz Kanjiže, Inđije, Novog Sada, Bačke Palanke, Bora, Zaječara, Leskovca, Užica, Prijepolja, Loznice i drugih sredina koje su se povremeno uključivale i primenjivale smernice i protokole na odgovarajuci način.

Tokom proteklih 10 godina prema podacim iz kurs sistema Evropskog Resuscitacionog Saveta Dr Violetta Raffay organizovala je 253 kursa Evropskog resucitacionog saveta, kao Kurs direktor rukovodila sa 453 kursa koje je pohađalo oko 7590 polaznika. To je vise od 20 % lekara u Srbiji mozda cak i blizu 25% od svih lekara u Srbiji.

Ovakav broj polaznika, slusaoca koje je Dr Raffay Violetta i njeni saradnici okupila na svojim seminarima i predavanjima je zaista ipozantan. To je vise od 25% svih lekara u Srbiji. Vise od 25% lekara u Srbiji je doslo da sluša ono sto nemora da sluša, sto je samo izabralo, sto mu je neko preporučio i rekao da je bitno, jer se Resuscitacioni savet i aktivnosti nisu oglasvale na jutarnjim sastancima, nisu bili preporučena aktivnost od rukovodilaca zdravstvenih ustanova ili zdravstvenih autoriteta. A ljudi su dolalili, stalno i dolazili. Trazili su da pristupe skupovima saveta, i nalazili ih na ko zna koji nacin. Ljudi su dolazili, slusali, vezbali, vraćali se i primenjivali to što su naučili, javljali da su to primenili sa uspehom, bili su izuzetno ponosni na svoje diplome, svoje znanje i ono sto su sada u stanju uraditi.

O tim skupovima nije bilo velikih priča, ljudi su znanje prikupljali na tim skupovima tiho i za sebe, samo najblizima poveravali su svoju tajnu a onda su ti najblizi dolazili da uce, i tako je to islo i ide evo vec 10 godina i vise od 25% lekara u Srbiji....Nakon ovih kurseva sprovedenih pod rukovodsvom Dr Raffay Violette neretko smo primali izvestaj da je polaznik kursa neposredno nakon kursa, po povratku u sopstvenu sredinu sa uspehom primenio mere Resuscitacije i sacuvao zivot pacijenta. Takvi izvestaji postoje iz mnogih sredina, navescemo samo par, Kosjeric, Kanjiza, Indjija, Novi Sad, Kragujevac, Zajecar, Bor.

U opštini Inđija naprimer, do 2006 kada je Resuscitacioni savet Srbije u dogovoru sa tadašnjim direktorom Doma zdravlja Dr Vasom Petrovicem sproveo obuku celokupnog osoblja - nikada nije nijedan covek preživeo iznenadni srčani zastoj. Nakon te obuke i postavljanja niz Automatskih spoljašnjih defibrilatora samo tokom 2006 živo je bolnicu napustilo i nastavilo normalno da živi šest ljudi u ovoj maloj opstini sa oko 50.000 stanovnika. Ta aktivnost nastavila se i sledećih godina i danas je ova Opstina jedna od retkih u Srbiji u kojoj se primenjuje terapijska hipotermija u predbolnickom zbrinjavanju pacijenata. a DZ Indjija već niz godina prema merilima Ministarstva zdravlja se proglašva najboljim Domom zdravlja u Srbiji u opštinama sredje veličine.

To jeste primer uspešne obuke i uspešnog rukovođenja - koji je rezultirao spašavanjem života desetine ljudi tokom protekllih godina, zao nam je sto spisak takvih sredina nije znacajno duzi.

ERC ALS kurs Sinaja - Rumunija
Dr Violetta Raffay kao predavac po pozivu ucestvovala je na niz medjunarodnih i Evropskih konferencija i kongresa.

Na kongresima u Srbiji nije bila predavač, jer oni koji ih organizuju i upravljaju tim organizacijama nisu smatrali da je treba zvati da predaje - što jeste ljudski postupak tih ljudi i govori o njihovoj patnji i bolu.

Dr Violetta Raffay objavila je niz radova u časopisima u kategoriji vodeci svetski casopisi
ISI/Web of Science

Lista radova Violette Raffay - izvor Gugl akademik

RW Koster, MA Baubin, LL Bossaert, A Caballero… - Notfall+ Rettungsmedizin, 2010
FK Lippert, V Raffay, M Georgiou, PA Steen, L Bossaert - Notfall+ Rettungsmedizin, 2010
RW Koster, GD Perkins, V Raffay, C Sandroni… - NOTFALL RETTUNGSMED, 2010
A Klickovic, V Raffay, J Tanasijevic, O Atanaskovic… - Resuscitation, 2012
A Chalkias, M Georgiou, B Böttiger, KG Monsieurs… - International journal of cardiology, 2012
A Lazi, V Raffay, Z Fier - Resuscitation, 2011
Z Fiser, J Jevdjic, V Raffay, A Lazic, E Suhanek… - Resuscitation, 2012
V Raffay, Z Fišer, S Anđelić - ABC-časopis urgentne medicine, 2005
V Raffay, Z Fišer, S Gavrilović - Medicina danas, 2004
S Anđelić, Z Fišer, V Raffay, A Šijački, N Ivančević… - Naučni časopis urgentne medicine-Halo 94, 2010
A Chalkias, A Koutsovasilis, V Raffay, C Sandroni… - International journal of cardiology, 2013

R Jokšić, B Cvetićanin, I Lekin, V Raffay, M Jokšić - Resuscitation, 2010
A Lazić, V Raffay, Z Fišer - Resuscitation, 2011
E Suhanek, M Kojicic, Z Fiser, V Raffay - Resuscitation, 2012

Нема коментара:

Постави коментар