понедељак, 19. август 2013.

Preporuke RSS - Preporučene tehničke karakteristike Automatskih spoljasnjih defibrilatora za upotrebu u Srbiji

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE AED UREDJAJA – NACIONALNA PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE


Nabavka AED urdjaja vrlo je odgovoran posao. Kvalitet uredjaja njegova prilagodjenost i podržavanje Preporkama utvrđenih zahteva je od ključnog znacaja za uspesno planirani AED program.

Resuscitacioni savet Srbije kao strukovna organizaija koja se bavi resuscitacionom medicinom, organizacija čiji članovi zauzimaju vodeća mesta u Evropskom resuscitacionom savetu i čiji član je Autor Preporuka 2010 za resucitaciju i primenu AED uredjaja, ima drustvenu odgovornost da sačini jasne preporuku kojom se vec izborom AED uredjaja jasno opredeljuje kvalitet AED programa u Srbiji.

Tokom 2012 i 2013 godine izvršena je analiza dostupnih podataka o postavljenim AED uredjajima u Republici Srbiji – posebno javno postavljenih AED uredjaja. Ova analiza obuhvatila je analizu iskoristivosti postavljenih uredjaja, analizu nihovih tehničkih karakteristika i dostupnih izvestaja o koriščenju ovih uredjaja u Republici Sbiji.

Analiza ce biti u celosti dostupna javnosti tokom oktobra 2013, kada če u okviru obelzavanje Evropskog dana primene AED uredjaaj biti i objavljena.

Evropski parlament je u junu 2012 godine doneo dekleraciju kojim je ohrabrio i podstakao sve zemlje članice da donesu regulativu za upotrebu ovih uredjaja u Evropi a sa ciljem da se poveča njihova iskoristivost i poboljsa kvalitet AED programa u Evropi.


Preporuke – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE AED UREDJAJA PREPORUCENIH ZA UPOTREBU U SRBIJI – deo su nastojanja uređenja ove osetljive oblasti. Izbor kvalitetnih uredjaja jeste nesto o čemu netreba diskutovati, jer od toga zavise zivoti ljudi ali i sudbina nemalih sredstava investirannih od društvenih zajednica u AED program. 
Jedno je sigurno. do sada sprovedeni AED programi, u kojima nasa organizacfija nije nikako učestvovala, ne daju rezultate. Počesto se i nezna gde su postavljeni, obuke periodične za njihovu primenu nema, nema izveštaja o primenu. Očigledno je da do sada postavljeni AED uredjaji se nekoriste i da su prema nama dostupnim podacima ovi uredjaji skupo plaćeni a da su mahom zastarele tehnologije.

KONFLIKT INTERESA


Resuscitacioni Savet Srbije i autorski tim Preporuka nema konflikt interesa, Rad resuscitacionog Saveta Stbije ni u jednom delu nije finansiran od proizvodjča ili distributera oprekme a autori Preporuka nemaju lično konflikt interesa jer ni na koji način nisu primili tokom poslednjih pet godina sredstva za svoj rad ili stručno usavršavanje od proizvodjača opreme ili distributera opreme.

Resuscitacioni Savet Srbije kao društveno odgovorna organizacije, strukovna organizacija i organizacija koja se sistemski bavi pitanjem implemetacije Preporuka u Srbiji ulozila je napor, vreme i sopstvena sredstva da sačini ove Preporuke.

CILJ


Cilj ovih preporuka je da se unapredi kvalitet implementiranih AED programa u Srbiji i omoguci jasno razlikovanje kvalietnog i TRANSPARENTNOG AED programa od onih koji to nisu.

Ovaj post je deo javne rasprave o ovom dokumentu, te svi koji imaju primedbu na sacinjen dokument – tehničke karakteristike AED uredjaja preporučenih za upotrebu u Srbiji, mogu svoje primedbe izneti do kraja perioda predvidjenog za raspravu

Od izuzetnog značaja je da je uredjaj NOVE TEHNOLOGIJE i da podrzava najnovije – vazece PREPORUKE (dokument koji sacinjavaju kontinentalne organizacije kao sto su, European Resuscitation Concil – za Evropske zemlje, American Heart Association – za SAD). Od ponudjaca se treba traziti da navedu dali njihovi uredjaji rade na ovaj PREPORUKAMA 2010 predvidjen način.

KLJUCNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


GLASOVNE NAREDBE I JEZIK UREDJAJA


Automatski spoljašnji defibrilator koristi glasovne naredbe radi vodjenja obučenog nemedicinskog i medicinskog spasioca kroz protokol, Jezik koji uredjaj koristi treba da bude razumljiv korisniku i da ga on bez teskoča koristi, po pravilu je to jezik koji se sluzbeno koristi u zemlji u kojoj se uredjaj postavlja, dakle u Srbiji je to Srpski jezik.

Primena uredjaja koji koriste druge jezike (engleski, nemački, francuski i sl...) te nihovo postavljanje je štetno i moze dovesti do tragičnih posledica.

BELEZENJE PODATAKA PRI UPOTREBI UREDJAJA

Uredja mora da poseduje mogučnost kontinuiranog beleženja podataka o korišćenju AED uredjaja, prvi ritam po uključivanju, isporuke soka, trajanje reanimacije i EKG zapis toka resuscitacije, te da taj zapis se moze reoprodukovati

Tako zabelezene podatke mogu se sa uredjaja očitati na jednostavan način, ovlasćenim pristupom a brisanje podataka nesme se vrsiti restartovanjem uredjaja vec samo posebno dizajniranim programom.

POVRATNA INFORMACIJA O KVALITATU CPR – U REALNOM VREMENU

Uredjaj treba da daje povratnu informaciju o kvalitetu mera CPR (masaza srca i ventilacija) u REALNOM VREMENU

To znaci da uredja poseduje mogucnost da u relnom vremenu daje podatke o kvalitetu mera kardiopumlmonalne reanimacije – dubini masaza srca, frekvenci masaza i da glasovnim komandama upozorava spasioca na potrebu da koriguje kvalitet rada.

Ovo jeste klučna karakteristika posebno za primenu AED programa na javnim mestima od nedovoljno obučenih spasioca.


NAČIN DONOŠENJA PREPORUKA


Nacionalni Resuscitacioni savet Srbije utvrđuje nacionalne preporuke za tehničke karakteristike koje uredjaj treba da ima na osnovu stručnih izvestaja i pregledom literature, na osnovu Preporukama utvrdjenih stavova i na osnovu podataka o korišćenju uredjaja i načinu pračenja korišćenja uredjaja objavljenog u stručnoj literaturi takav dokument upučuje na raspravu stučnoj javnosti i nakon sumiranja primedbi objavljuje preporuke za potrebne tehničke karakteristike uredjaja.


Ovaj post sadrzi listu tehničkih karakteristika AED uredjaj koje treba da poseduju uredjaji koje nacionalni resuscitacioni savet u Saradnji sa Evropskim resuscitacionim savetom preporucuje za primenu u Srbiji.
TEHNIČKI ZAHTEVI KOJE TREBA DA ZADOVOLJI AED UREDJAJ – PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE

OPSTI ZAHTEVI


 1. Da poseduje glasovne komande koje vode spasioca – osobu koja koristi uredj. Glasovne komande su na Srpskom jeziku po vazećem Protokolu preporučenom PREPORUKAMA .
 2. Da AED uredjaj poseduje mogučnost belezenje podataka o radu uredjaja (prvi ritam, EKG zapis tokom rada, isporuke električnog soka, dubina kompresija, frekvenca kompresija, broj respiracija, ukupno trajanje rada, i ostale podatke po Utstajn protokolu koje treba da belezi AED uredj.
 3. Da Uredjaj poseduje mogucnost prenosa podataka sa AED na uredjaj za ocitavanje i to putem:
  1. USB ili
  2. memorijska kartica ili
  3. infracrveni port
  4. plavi port

 1. Da je softver kojim se uredjaj vodi slobodno prisutan na internetu, na sajtu proizvodjača opreme te da mu korisnik pristupa bez ograničenja i nadoknade
 2. Da je prodavac uredjaja sposoban da servisira defibrilator i prilagodi izlazne podatke potrebama kupca.

POSEBNI ZAHTEVI


 1. AED protokol uredjaja moze da se azurira – prema novim Preporukama bez nadoknade
 2. AED poseduje mogučnost davanja povratnih informacija za merenje kvaliteta CPR, merenje dubine, frekvence, odnosa kompresija i ventilacija, dužine trajanja CPR efektivno, broj elektricnih šokova, zapis EKG ritma koji je prvi zabeležen po ukljucivanju defibrilatora i celokupnog trajanja i toka resuscitacije i upotrebe defibrilatora tokom rada.
 3. Dali su podaci o upotrebi uredjaja tako snimljeni da bez posebnog softvera nemogu biti obrisani sa uredjaja.
 4. Izjavu da defibrilator ima upotrebnu dozvolu FDA agencije i CE oznaku.
 5. Vreme od prekida masaže do isporuke DC soka (sto kraće)
 6. IP vrednost sto veca.
  1. IP vrednost je dvocifreni broj koji opisuje otpornost AED uredjaja na prašinu (prvi broj) i otpornost AED uredjaja na vodu (drugi broj). Veća vrednost, znači - otporniji uređaj, maksimalno obicno iznosi 55
 7. Tip baterija i troskovi baterija u petogodišnjem periodu
 8. Rok trajanja elektroda i cena novih elektroda – troskovi – odrzavanje pripravnosti uredjaja - na petogodisnjem nivou
 9. Obavlja li defibrilator automatsko samotestiranje i u kom periodu.
 10. Maksimalna visina sa koje defibrilator moze da padne bez posledica prema dekleraciji proizvodjacan (sto veca, po pavilu odgovara visini postavljanja defibrilatora).  DISPLEJ - Monitor na AED Uredjaju

  Sve AED uredjaje delimo na AUTOMATSKE i AUTOMATIZOVANE

  AUTOMATSKI AED UREDJAJI

  AUTOMATSKI AED uredjaji se korste i prepurucuju se za korišćenje od strane nedovoljno utreniranih osoba - NEMAJU MONITOR - EKRAN sa mogučnošću prikaza EKG zapisa jer osoba koja koristi samo sledi govorna uputstva uredjaja i nedonosi nikakve odluke osim one da UKLJUČI UREDJAJ.
  Kod AUTOMATSKIH AED uredjaja isporuku šoka vrši sam uredjaj, dakle spasilac ga ukljući, sledi uputstva i postavi ektrode po uputstvima a uređaj sam ako je to potrebno isporuči električni šok a po isporuci daje uputstvo da se nastavi ili nenastavi sa CPR. 


  AUTOMATIZOVANI AED UREDJAJ

  Automatizovan AED uredjaj predvidjen je za upotrebu od dobro utreniranog spasioca, zdravstvenog radnika ili lekara ima displej ili ekran na kome se prikazuje EKG zapis, uredjaj daje Preporuku za isporuku električnog šoka ali odluku o isporuci šoka i isporuku električnog šoka vrši spasilac - dakle konačnu odluku donosi osoba a ne uredjaji - donosi je onaj koji uredjaj upotrebljava i isporučuje ili ne električni sok pritiskom na dugme.

  Automatizovani AED uredjaji obavezno treba da imaju ekran za prikazivanje EKG zapisa


  AUTOMATIZOVANI AED UREĐAJI BEZ MOGUCNOTI PRIKAZA AED ZAPISA su uređaji stare tehnologije i ne preporučuju se za upotrebu od obučenog spasioca, posebno kada uz navedeno nemaju mogucnost da na ekranu prikažu u realnom vremenu povratnu informaciju o kvalitetu CPR.

Нема коментара:

Постави коментар