субота, 24. август 2013.

Evropska mreza nacionalnih resuscitacionih saveta

Resuscitacioni savet Srbije - jedan od najoganizovanijih i najrazvijenijih nacionalnih saveta u Evropi 

Resuscitacioni Savet Srbije već vise od 15 godina deluje isključivo zahvaljujući entuzijazmu i volonterskom radu svojih članova.

Analiza organizovanosti ERC ALS treninga u Evropi obavljena ovih dana utvrdila je da je pomalo nestvarnu činjenicu - Resuscitacioini savet Srbije jedna je od najorganizovanijih i najuticajnijih organizacija u Evropi u sprovođenju ERC ALS treninga.

Resuscitacioni savet Srbije - kao nevladina, nestranačka, neprofitna, organizacije, nefinansirana od zvaničnih struktura zemlje u kojoj deluje i koja radi isključivo na volonterskoj osnovi  - jedan  je od najrazvijenijih i najorganizovanijih Nacionalnih Resuscitacionih saveta u Evropi prema podacima i utvrdjenim indikatorima o organizovanosti saveta u Evropi.

Ovi indikatori uvazili su broj organizovanih kurseva i broj polaznika po kursu, nacionalni bruto dohodak, indikatore kvaliteta pripripreme i organizacije ERC programa, te ostale indikatore kvaliteta izvodjenja ERC programa i konačno uzelo je u obzir i mozda najvazniji element zadovoljstvo polaznika i njihovu ocenju kvaliteta, načina izvođenja seminara i korisnosti materije koja im je prezentovana.

Nakon izvrsene analize, Resuscitacioni savet Srbije našao se u samom vrhu, daleko ispred mnogih nacionalnih organizacija koje ovu funkciju obavljaju profesionalno ili uz veliku finansijsku pomoc države.

Ova analiza objašnjava veliki ugled Resuscitacionog saveta Srbije u Evropi i objašnjava značajna mesta predstvanika Saveta u telima Evropskog resuscitacionog Saveta.

Saveti manjih zemalja pokazuje ovo istrazivanje, pokazali su se organizovanijim i kompaktnijim.
Tako su prva mesta zauzeli upravo saveti malih zemalja, Malte, Kipra, Slovenije, Islanda.

Visok stepen homogenosti, mali broj rukovodioca, kvalitetan nadzor nar radom i izvodjenjem seminara očito je lakše postići u malim zemljama.

Obavezna obuka za sve zdravstvene radnike obezbedila je osim organizovanosti Malti i Kipru visokomesto na ovoj tabeli. Ove male ostrvske zemlje su uvele visok standard u kome svaki lekar i svaki zdravstveni radnik da bi obavljao delatnost ima obavezu uspesnog ovaladvanja Preporukama 2010 kurseva po ERC standardu slično kao i UK na čiji se model zdravstvenog sitema i oslanjaju.

Mesto Sloveniji medju najrazvijenijim obezbedila je činjenica da za je dobijanje dozvole za rad svaki lekar obavezan da polozi i demonstrira vestine iz Resuscitacione i Urgentne medicine koje uključuju i ERC ALS kurs. Veliki broj lekara iz Srbije je ucestvovao na ovim kursevima u Sloveniji kao polaznik u nameri da stekne dozvolu za rad u Sloveniji.

Saveti velikih zemalja imaju znacajno obimniju aktivnost, veći broj polaznika i veći broj kurseva. O tome govori sledeći grafikon. On ukazuje da savet Nemacke ima daleko najmasovniju aktivnost što i priliči jednoj tako velikoj zemlji.

PUT KA VRHU

Put ka vrhu bio je vrlo težak, započeo je pre 15 godina i na lestvici uspeha peli smo se polako, vrlo polako i oprezno.

Uvrštavanje Resuscitacionog saveta Srbije medju najorganizovanije nacionalne savete u Evropi jeste veliko priznanje. Ovo priznanje  je posledica izvandrednih organizacionih sposobnosti ljudi koji rade i rukovode radom ove organizacije i zaista fantasticnom kvalitetu ljudi koji su je tokom proteklih godina predstavljali savet u Evropi i ili bili ucesnici u procesima nadzora nad kvalitetom rada Saveta.

Ovaj post posvećen je ulozi Resuscitacionog saveta Srbije u organizaciji ERC ALS - ERC kurseva naprednih mera životne podrške.

ERC ALS kursevi su najsloženiji oblik obuke po ERC standardu. Potrebno je izuzetno puno strpljenja i rada da se usvoji ovaj složeni oblik obuke.

Moze se reći da je jedan od najsloženijih zadatala usvojiti ovaj standard treninga jer, ERC ALS CERTIFIKAT cesto je odlučujući dokument za rad na nekim vrlo plaćenim radnim mestima - naprimer rad na brodu, lekar na kruzeru, ali i za rad u mnogim zemljama.

Malo je dokumenata koji se u Srbiji izdaju te se priznaju i uvazavaju u nizu zemalja, ali i nizu kompanija.
Malo je  potvrda o obrazovanju koji se u ovako složenim profesijama kao što je lekarska, prihvataju bez dodatnih provera.

U stvari, ja lično neznam da iko u Srbiji izdaje bilo kakvu potvrdu o obrazovanju koju je dovoljno samo prezentovati poslodavcu u inostranstvu, i koji je prihvata bez ikakvih dodatnih dokumenata ili dokaza, a eventualnu proveru vrsi putem ERC CMS sitema unosom podataka sa certifikata.

ERC PORODICA

Evropski resuscitacioni savet objedinjava aktivnost 32 nacionalna resucitaciona saveta iz zemalja Evrope ali i niza saveta Afričkih mediteranskih zemalja, zemalja bliskog i srednjeg istoka, ukupno 48 zemalja učestvuje u radu Evropskog resuscitacionog saveta.
Nacionalni saveti sa ugovorom ili memorandumom o razumevanju 
Evropski resuiscitacioni savet sa nacionalnim savetima sklapa Ugovor o Saradnji ili potpisuje memoranduom o razumevanju.

Na slici levo prikazane su Evropske zemlje koje imaju Ugovor ili potpisan memorandum o razumevanju.
Srpski resuscitacioni savet jedan je od članova porodice saveta koji čine mrežu Evropskog resuscitacionog saveta.
Svi saveti članovi ERC porodice imaju pravo i mogućnost da rade na usvajanju specifičnog oblika treninga koji ima za cilj da se stvore nacionalni instruktorski timovi - koji su osposobljeni da kao edukatori edukatora, ili instruktori rade na implementaciji Preporuka za resuscitacionu medicinu koje ERC u saradnji sa sličnim kontinentalnim organizacijama usvaja svake pete godine.

Ove preporuke proističu iz naučnog konsenzusa koji se postize u okviru ILCOR komiteta, i pretstavljaju teoretski i naučni okvir savremenih saznanja koje treba primeniti u zbrinjavanju životno ugroženog čoveka.

Praktične veštine potrebne za primenu Preporuka  usvajaju se kroz Seminare i kurseve koje po ERC standardu sprovode posebno utrenirani instruktori.

Najsloženiji oblik obuke je ERC ALS obuka i najteze ju je usvojiti i implementirati u jednoj zemlji.

Ovaj rezultat koji nas čini zadovoljnimk i ponosnim prema svim pokazateljima ponoviće se i u toku 2013 godine.

Ovaj rezultat postigli smo zavaljujući oslanjanju na mlade, njihove sposobnosti i neopterećenost predrasudama.


 Zahvaljujuči vrlo preciznom i tačnom planiranju a pre svega zahvaljujući timskom radu i jedinstvenoj viziju cilja kod svih ljudi koji su stvarali Savet tokom 15 godina.

Нема коментара:

Постави коментар